Monday, July 7, 2014

L'Oréal ParisToday I want to tell you about a brand which has become part of my routine for a long time, L’Oreal. The firstL’ Oreal product that I’ve used was my mom’s lipstick, more than 15 years ago, and I was using it both on my lips and the skin around them, when the most important thing in my life was to play.
 Astăzi vreau să vă vorbesc despre un brand care de mult a intrat în micile mele rutine de înfrumusețare, și anume brandul parizian L`Oreal. Primul produs folosit de la această firmă cred ca a început acum mai bine de 15 ani, când ”furam” rujul mamei și învățam să colorez atât buzele cât și pielea din jurul lor, când grijile erau departe iar joaca era cea mai importantă responsabilitate din viața mea.

The Parisian brand L’Oreal, the largest company of the beauty industry started in 1907, when young French chemist Eugene Schueller created a new formula for hair dye. He named the new dye “Aureole” and thus starts the L’Oreal history. The company’s principles were from the beginning to research and make innovation for beauty. Schueller’s strategy was a success, and less than two years after discovering Aureole he established “Societe Francaise des Teintures Inoffensives pour Cheveux“, which shortly became L’Oreal.
"Brandul parizian L`Oreal, cea mai mare companie din industria frumuseţii din lume îşi are începuturile în anul 1907 când tânărul chimist francez Eugene Schueller a dezvoltat o formulă de vopsea de păr inovatoare. A numit această vopsea de păr “Aureole” si aşa a început istoria L’Oreal. Principiile companiei care avea să devină L’Oreal au fost stabilite de la bun început: cercetare şi inovaţie în interesul frumuseţii. Strategia lui Schueller a fost un real succes, şi asta pentru că în mai puţin de doi ani după ce a descoperit Aureole, a înfiinţat “Societe Francaise des Teintures Inoffensives pour Cheveux“, care în scurt timp s-a transformat in L’Oreal.

The company started off with hair-colouring products, but in 1934 L’Oreal started to offer its customers face-cleaning products. In only 5 years the company was selling products in Austria, The Netherlands, Italy, USA, Brazil, Chile, Peru, Ecuador, Bolivia, the Soviet Union, as well as the Far East.
Compania a început cu produse pentru colorarea părului, dar în anul 1934 L’Oreal a început să pună la dispoziţia consumatorilor şi produse pentru curăţarea şi înfrumuseţarea tenului. În numai cinci ani, compania îşi extinsese vânzările în Austria, Olanda, Italia, SUA, Brazilia, Chile, Peru, Ecuador, Bolivia, fosta Uniune Sovietică, precum şi în Estul Indepartat.
The French company L'Oreal is the largest cosmetics manufacturer in the world, with over 2000 products in all sectors of the beauty industry and over 500 brands, including Garnier, Lancome, Kerastase, Maybelline, Cacharel, Vichy. Thus, they are known for products like hair dye, hair styling products, body care products, perfumery, cosmetics....
Compania franceză L’Oreal este cel mai mare producător de cosmetice din lume, deţinând peste 2000 de produse în toate sectoarele industriei de frumuseţe şi peste 500 de brand-uri, printre care se numără Garnier, Lancome, Kerastase,  Maybelline, Cacharel, Vichy. Astfel aceştia sunt cunoscuţi pentru produse ca vopseaua de păr, produse de styling, produse pentru îngrijirea corpului, produse de parfumerie, cosmetice…..

After massive investment turnover from 1907 and until now, L'Oreal is one of the leading cosmetic companies in the world. Coming up with solutions for all the cosmetic needs of women, the company grew its turnover from day to day. The boom triggered between consumers happened in 1950. Marilyn Monroe's famous blonde hair or that of Brigitte Bardot, who was originally a brunette, brought a massive increase in company sales. Later they came up with makeup inspired by the divas.
Dupa investiţii masive şi cifre de afaceri pe măsură, din 1907 şi până acum, L’Oreal este una dintre cele mai importante firme de cosmetice de pe glob. Venind cu soluţii pentru toate nevoile de cosmetizare a unei femei compania îşi crestea cifra de afaceri de la o zi la alta. Boom-ul declanşat printre consumatori s-a întâmplat în 1950. Blondul devenit celebru al lui Marilyn Monroe sau cel al lui Brigitte Bardot, care era la origine brunetă, a adus o creştere masivă a vânzărilor companiei. Mai târziu s-au realizat machiaje inspirate de aceste dive.

As far as colour goes in both makeup and hair, L'Oreal is always seeking new effects by using an exclusive collection of 13,000 dyes.
* New color cream lipstick gives lips a perfect colour
* Perfect Mascara for lash elongation
* The first foundation in tune with the tone and texture of the skin
* Volume Shampoo hour ..... dye with 100% coverage
And of course not forgetting products for men .... in a smaller number though.
L'Oréal is now present in more than 130 countries, addressing a billion consumers.
În domeniul culorii atât a machiajului cât şi a părului, L’Oreal caută noi efecte prin folosirea unei colecţii exclusive de 13000 de coloranţi.
* Noul ruj care ofera buzelor crema culorii
* Rimelul cu alungire perfecta
* Primul fond de ten in acord perfect cu nuanta si textura tenului
* Samponul cu volum nonstop…..vopseaua cu acoperire 100%
Si bineînţeles că nu lipsesc produsele pentru bărbaţi….într-un număr mai mic ce-i drept.
Compania L’Oréal este prezentă acum în mai mult de 130 de ţări, adresându-se unui miliard de consumatori."


And as I said in the beginning, the first products I’ve tested from this company were lipsticks and stayed faithful to them after so many years. I think over the years I have used more than eight lipsticks from them, now using only one, namely the L'Oréal Paris Color Riche 340 hue. 
Și după cum vă spuneam la început, primele produse încercate de la această firmă au fost rujurile și am rămas și după atâția ani fidelă lor. Cred că de-a lungul anilor am folosit mai bine de 8 rujuri de la ei, în prezent deținând numai unul, și anume L'Oréal Paris Color Riche nuanța 340. 


This lipstick is a delicate pinkish-brown, with golden glitter, which is quite transfer resistant. I hate that some lipsticks and glosses that contain glitter, after a certain period of time, when the color has faded, the glitter remains on the lips and transfers easily on almost all your face. Not the case of this lipstick, where the glitter fades along with the color intensity. I also liked L’Oreal lipsticks because they don’t dry my lips, their texture is creamy and they hydrate my lips, as opposed to other lipsticks which dry your lips and make them look chapped.
Nuanța acestui ruj este un roz-maroniu delicat cu un sclipici auriu care este destul de rezistent la transfer.  Urăsc rujurile și luciurile ce conțin sclipici care după o anumită perioadă de timp, când culoarea s-a estompat, rămâne pe buze și se transferă ușor, ușor pe aproape toată fața. Nu este cazul și acestui ruj, unde sclipiciul se estompează o dată cu întensitatea culorii. De asemenea mi-au plăcut și îmi plac rujurile de la L'Oréal, deoarece nu îmi usucă buzele, textura lor este cremoasă și îmi hidratează buzele spre deosebire de alte rujuri ce lasă în urmă după folosire buzele uscate, cu un aspect crăpat.


Also from this company, I gradually fell in love with the nail polishes Vernis Nail Polish Color Riche. I bought the first nail polish from this range last year, and then I fell in love with their quality. I love the texture of this nail polish, the consistency is quite thick and the texture very creamy, also the color is very pigmented, one coat is enough for good coverage without traces. They have a gloss that does not require a layer of top coat for extra shine. The brush is thick and helps getting perfect coverage with no loss of product.
Tot de la această firmă, m-am îndrăgostit treptat de lacurile din gama L'Oréal Paris Color Riche Vernis Nail Polish. Primele oje din această gamă le-am cumpărat anul trecut, și de atunci m-am îndrăgostit de calitatea acestora.  Iubesc textura acestor oje, consistenţa este destul de groasă, iar textura chiar cremoasă, de asemenea culoarea este foarte pigmentată, un singur strat este de ajuns pentru o acoperire bună fără urme. Au un luciu puternic ce nu necesită un strat de top coat pentru o extra strălucire. Peria este groasă şi ajută la acoperirea perfectă a unghiei pentru a nu avea pierderi de produs.


The colours I currently have are the following: 302-Exotic Canaries, 608-Luxembourg Garden, 209-Ingenuous Rose, L'Oréal Paris Color Riche Collection Privée - Julianne´s Nude, 609-Divine Indigo, 611-Sky Fits Heaven, 210-Shocking Pink. I’m sure their number will grow in the future.
Culorile deținute de mine, în ordinea din poza sunt:  302-Exotic Canaries, 608-Luxembourg Garden, 209-Ingenuous Rose, L'Oréal Paris Color Riche Collection Privée - Julianne´s Nude, 609-Divine Indigo, 611-Sky Fits Heaven, 210-Shocking Pink. Sunt sigură că în viitor numărul acestora va crește considerabil.

 Another product I use quite often is the invigorating shampoo from L'Oreal - Elseve Arginine Resist X3, a shampoo specially made for fragile hair with a tendency to fall. Because it contains a large amount of arginine, Arginine Resist X3 Elseve strengthens and restructures hair fiber,  and hair loss is reduced by 64%.

Un alt produs folosit destul de des de mine, este șamponul fortifiant de la L’oreal - Elseve Arginine Resist x3, un șampon special pentru par fragil, cu tendință de cădere. Deoarece conține o cantitate mare de arginină, Elseve Arginine Resist X3 fortifică fibra capilară și o restructurează, căderea părului fiind redusă cu până la 64%.The first thing you notice about the shampoo is the awesome smell, specific to L’Oreal all products, which lasts overnight. The shampoo’s texture is average, not too thick nor too fluid. Even if I have oily hair, it thoroughly cleaned it and it didn’t get greasy faster than I expected. I usually wash it two times per week and always shampoo twice, to remove the impurities efficiently.
Primul lucru care-l observăm la acest șampon îl reprezintă mirosul excepțional, specific tuturor produselor L’oreal, care se păstrează până a doua zi. Textura șamponului este potrivită, nici prea densă, nici prea fluidă. Chiar dacă am părul gras, mi-a curățat foarte bine părul și nu l-a îngrășat mai repede decât trebuia. De regulă mă spăl de două ori pe săptămână și șamponez mereu de două ori, pentru a îndepărta eficient impuritățile.I was also super curious and had to buy the L'Oreal Paris Volume Million Lashes Mascara Noir Excess volume. Everybody praises this mascara, and everyone said that it defines each lash with a volume beyond measure that has the biggest multiplying brush that acts on each gene, defining it and giving it at the same time the desired volume. So I had to try it.
De asemenea am fost super curioasă și a trebuit să îmi cumpăr L'Oréal Paris Volume Million Lashes Excess Noir mascara pentru volum. Toată lumea lăuda această mascara, toți spuneau că definește fiecare geană cu un volum peste măsură, că are cea mai mare periuță multiplicatoare de până acum acționează asupra fiecărei gene, definind-o și oferindu-i în același timp volumul dorit. Așa că a trebuit să o încerc.

The brush is indeed quite large, it coats the lashes very well, it maintains their curved shape and they don’t seem fake. The brush coats the lashes to their tips, but they tend to stick after the second coat has been applied. Because my lashes are quite long, after applying this mascara I have to comb them so they don’t remain stuck.
Întradevăr, peria este foarte mare, îmbracă genele frumos până la vârfuri, le menține forma curbată și genele par naturale. Ce este drept, țepișorii îmbraca foarte bine genele până la vârfuri, însă la al 2-lea strat pe cam lipește între ele. Deoarece am genele foarte lungi, după aplicarea acestei mascara eu trebuie sa le piepten pentru a desprinde genele.


The texture is good, it doesn’t look too thick on the lashes, it lasts for an extended period of time, but if you tend to scratch your eyes it can stain the skin around them. I am, however, very pleased with it.

Textura este bună, nu se vede groasă pe gene, rezistă bine pentru o perioadă îndelungată de timp, însă dacă ai tendința de freca ochii, aceasta se sfarâmițează și poate păta pielea din jur. Insă sunt foarte mulțumită de ea.

In short, these are the L’Oreal products which I use. Which products do you use? Do you like this brand as much as I do?

Pe scurt acestea sunt produsele de la L’oreal pe care eu le folosesc. Voi ce produse L’oreal folosiți? Vă place și vouă aceast brand la fel de mult ca mie?

4 comments:

 1. I love this mascara and shampoo :D

  http://notebookofclaire.blogspot.gr/

  ReplyDelete
 2. ce bine arata ojele! <3 imi plac foarte mult ojele de la l'oreal :X in rest.. nu cred c am incercat si altceva de la ei

  ReplyDelete
 3. Rimelul preferat ramane tot cel de la L'oreal. Produsele lor sunt cam scumpe dar merita sa fie achizitionate. Incearca rujul lichid cand vrei avea ocazia sau fondurile lor de ten cand vei fi curioasa. Sunt superbe!!!

  ReplyDelete
 4. Deci ojele sunt <3 mai ales primele 2 din stanga

  ReplyDelete